Concurs 24 Hores

Font: Tenor.com

El Concurs ha finalitzat. Gràcies per participar!

El concurso ha finalizado. ¡Gracias por participar!

The contest is over. Thanks for competing!

%d bloggers like this: